Smartphones op school | 85% ziet het als meerwaarde

Smartphones op school

Smartphones op school | In Frankrijk zijn smartphones verboden op school. Het grootste deel van de scholen in Nederland voelt hier niets voor blijkt uit onderzoek. Grootste reden die hiervoor wordt aangegeven is dat de mobiele telefoon kan worden ingezet in het onderwijs.

Het onderzoek is uitgevoerd door Verus (een vereniging voor christelijk onderwijs) onder meer dan 600 middelbare- en basisscholen. Aanleiding van het onderzoek is het recent ingevoerde verbod in Frankrijk. 

In Nederland mogen scholen zelf weten welke regels ze bepalen voor mobiele telefoons op school. Wel is er een groot verschil tussen de uitkomst onder middelbare scholen en basisscholen. Iets minder dan 50% van de basisscholen is voor het verbieden van mobiele telefoons op hun school. Bij middelbare scholen ligt dat aantal onder de 20%.

Al 98,9 % van de jongeren tussen 12 en 25 jaar heeft een mobiele telefoon of smartphone. Cor Clarijs, voorzitter van Verus, geeft aan dat het daarom beter is om de kinderen te leren om te gaan met de verleidingen van een smartphone. Dat is veel beter dan verbieden, want de mobiele telefoon hebben de kinderen toch al. 

Het uitgangspunt op school zou dan ook moeten zijn: geen telefoons in de les behalve als de docent het zegt. De smartphone is overigens niet meer weg te denken uit het onderwijs. Algemene informatie, zoals bijvoorbeeld roosterwijzigingen, staat in de digitale leeromgeving. Leerlingen zijn hierdoor voortdurend goed geïnformeerd.

Smartphones op school als hulpmiddel

Ongeveer 85 procent van de ondervraagde scholen gaven aan dat zij de smartphones toch echt wel zien als een echt hulpmiddel bij de lessen. Bij veel vakken kan de telefoon worden gebruikt om tussentijds wat op te zoeken. Toch vindt ongeveer 82% van de ondervraagden dat het goed voor kinderen is als ze ook een tijdje zonder beeldscherm werken. Men geeft aan dat kinderen zonder beeldscherm echt wel rustiger worden.

Scholen in Nederland zien, in tegenstelling tot Franse scholen, dus zeker de meerwaarde van smartphones op school. Maar er moet wel worden gezorgd voor balans.